onze oplossing

wij geven lucht aan
ICT-partners

Goede ICT expertise is schaars. Als ICT leverancier is het daarom super belangrijk om juist de standaard werkzaamheden zo goed mogelijk te organiseren.

Veel ICT partijen blinken uit in klantvriendelijkheid en met even veel aandacht voor elke klantvraag die op hun pad komt. Dat is een super filosofie, maar vaak niet genoeg voor blijvend succes. Wij maken jouw werk als ICT-specialist graag makkelijker.

duurzamere groei en succes voor jou als ICT ondernemer, zonder stress

1A First Alternative kent de uitdagingen, valkuilen en succesfactoren van ICT partners. We hebben er ons werk van gemaakt om ICT partners zoals jullie te faciliteren en te ontzorgen. Dit doen we heel praktisch en concreet. Met business- én ICT oplossingen.

Om te komen tot een succesvol opererende business van ICT partners onderscheiden we zeven succesfactoren. Deze factoren versterken elkaar als ze juist zijn ingericht. Deze zijn:

cloud

Wij bieden MKB bedrijven een kantooromgeving in de cloud met Office 365, telefonie en meer. We ontwikkelen en beheren daarbij een to-the-point, cloud-gebaseerde oplossing op basis van open technologieën. De meeste gebruikelijke situatie is om de gehele werkplek in de cloud te hebben.

In sommige gevallen kan het handig zijn om de cloud direct met je locatie te verbinden door een permanente VPN-tunnel of een domein uitbreiding. Het is ook mogelijk om alleen telefonie af te nemen. Dan kun je achteraf altijd nog verder opschalen naar een volledige omgeving. De keuze voor open standaarden betekent ook maximale efficiëntie voor onze MKB-opdrachtgevers. Waarom betalen voor dure licenties als dat onnodig is?

Open en transparant is daarbij ook onze manier van opereren. We geven maximaal inzage in de voor de klanten van onze ICT-partners belangrijkste criteria. En houden proactief de prestaties, het gebruiksgemak en de beveiliging van onze ICT-oplossingen op peil via updates. En omdat de opzet van onze 1A-cloud precies aansluit bij de eisen en doelstellingen in het MKB, betaalt je klant nooit te veel.

Ons op afstand beheerde, integrale IT-platform is als dienst beschikbaar voor het MKB. Dit levert MKB-klanten meer beschikbaarheid en betere bereikbaarheid op dankzij een stabielere IT-omgeving en een vaak forse verlaging van IT-kosten.

Onze cloud oplossing biedt voor jullie klanten als ICT-partner een bewezen, schaalbare en slimme werkplek en meer voorspelbare omzet en marge.

security

Een slot op de voordeur is leuk, maar hoe zit het met de achterdeur? Beveiliging gaat verder dan sloten op het serverhok, het aanpassen van wachtwoorden en het installeren van een anti-virussysteem. Een effectief plan houdt rekening met ransomware, DDOS-aanvallen en identiteitsfraude. En meer. Security is de rode draad bij alles wat we doen: het is ons DNA.

Het is belangrijk je ervan bewust te zijn dat cybercriminaliteit aan de orde van de dag is. Wees terughoudend in het (online) verstrekken van gegevens aan derden. Een bank of overheid zal je onder geen beding per mail of telefoon vragen om gegevens te verstrekken. Gebeurt dit wel, dan sta je mogelijk op de radar van cybercriminelen. Betaal niets en verstrek nooit jullie gegevens.

We bieden MKB-bedrijven en hun ICT-partners een zo veilig en tegelijk zo gebruiksvriendelijk mogelijke werkomgeving. Daarom helpen wij graag met een gedegen strijdplan en inrichting van de ICT-omgeving. Die is immers afhankelijk van optimaal werkende en veilige ICT.

1A beschikt over de meest veeleisende en uitgebreide, onafhankelijke keuringen op het gebied van security. Zo is 1A 27001 gecertificeerd, en stellen jaarlijkse audits de verdere doorontwikkeling daarvan zeker. Ook is 1A succesvol geaudit op basis van de ISAE 3402 type 2 rapportage. Ervaringen die we ook graag delen en verzilveren met en voor onze ICT-partners.

automation

ICT kennis is meestal niet het grootste knelpunt bij ICT dienstverleners die het beter willen doen voor hun klanten in het MKB. Een slimme inrichting vraagt om het juiste gereedschap. Die tools zijn soms technisch en vaak organisatorisch van aard.

We onderscheiden daarbij tools voor de operatie en voor de uitvoering. Operatietools zijn die elke ICT partner nodig heeft bij het goed opstarten en inrichten van een klantomgeving.

Denk daarbij aan alle projectmatige werkzaamheden bij opstart, upgrade en doorstart. Tools voor de uitvoering zijn bedoeld om de processen van support en beheer zo effectief en efficiënt mogelijk te ondersteunen. 1A staat garant voor de selectie en doorontwikkeling van de allerbeste, bewezen tools voor operatie en uitvoering.

Naast de ‘standaard’ cloud werkplek in het MKB is het vaak ook mogelijk om voor de bedrijfsvoering belangrijke, bestaande applicaties te integreren. MKB partijen verkrijgen daarmee een schaalbare oplossing, die wordt beheerd door een team specialisten. Voor jullie klanten als ICT-partner betekent dat meer continuïteit: zij kunnen eenvoudig blijven werken, zonder ICT zorgen. Denk daarbij aan specialistische software op het gebied van CAD/CAM, financiële administratie of facility management.