privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met 1A First Alternative, Elektronicaweg 14a, 2628 XG, Delft.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat 1A First Alternative in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Deze gegevens zal 1A First Alternative gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van deze Website te maken, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn alsmede om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.

1A First Alternative zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze worden verzameld.

1A First Alternative verzamelt en gebruikt op de volgende manieren persoonlijke gegevens:

  • Indirect → Google Analytics → dit geeft ons inzicht in het gebruik van de Website en de interesses van de bezoekers. Deze informatie wordt door ons gebruikt en mogelijk door het marketingbedrijf waar wij mee werken. Het verzamelen van deze gegevens kan worden gestaakt door uw cookie-voorkeuren voor deze Website op te geven. Verzamelde gegevens worden in Analytics bewaard tot 14 maanden na uw laatste bezoek.
  • Indirect → Webserver logbestanden → hierin worden uw IP-adres, besturingssysteem, browserversie, de bezochte pagina’s en eventuele foutmeldingen bijgehouden. Deze informatie wordt uitsluitend door ons gebruikt en alleen voor geanonimiseerde bezoekersstatistieken, foutoplossingen en bij misbruik. De logbestanden worden maximaal 14 dagen bewaard.
  • Direct → contactformulieren → hier wordt uitsluitend de door u ingevulde informatie verstuurd. Deze informatie wordt niet lokaal opgeslagen.

Bijzondere persoonsgegevens

1A First Alternative verwerkt zonder uw toestemming geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via de Website.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

1A First Alternative beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst en door de Website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de Website bezoekt.

1A First Alternative gebruikt cookies om deze Website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en u te voorzien van de beste informatie. De Europese wetgeving maakt onderscheid tussen cookies die functioneel of niet privacygevoelig zijn en cookies die mogelijk wel privacygevoelig kunnen zijn (PII). Deze website gebruikt beide soorten cookies. 1A First Alternative gebruikt cookies niet om andere informatie over u of op uw persoonlijke computer te verzamelen.

U kunt uw cookie-voorkeuren voor deze Website direct wijzigen.

Bestaande cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet goed werken.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. 1A First Alternative is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van 1A First Alternative vallen.

Uw wettelijke rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die 1A First Alternative van u verwerkt en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over de wijze waarop 1A First Alternative uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met 1A First Alternative via info@1afa.com of gebruik maken van de andere contactmogelijkheden.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  • overdraagbaarheid van gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.